AGDER UTSTOPPING

Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2019

Alle priser er inkl. mva.

SJØFUGL:
ROVFUGL/UGLER:


Svane

kr.

8000,-


Havørn*

kr.

9000,-

Grågås

kr.

6000,-


Kongeørn*

kr.

9000,-

Ærfugl

kr.

4500,-


Musvåk

kr.

4000,-

Svartbak

kr.

4000,-


Hønsehauk*

kr.

5000,-

Fiskemåke

kr.

2500,-


Spurvehauk

kr.

2500,-

Stokkand

kr.

4000,-


Tårnfalk

kr.

3000,-

Laksand

kr.

4500,-


Hubro*

kr.

6000,-

Svartand

kr.

3500,-


Kattugle

kr.

3500,-

Havelle

kr.

3500,-


Perleugle

kr.

2500,-

Alke

kr.

3500,-


Spurveugle

kr.

2000,-
HØNSEFUGLER:SPURVEFUGLER:Tiur

kr.

5000,-


Ravn

kr.

3500,-

Røy

kr.

3500,-


Kråke

kr.

2500,-

Orrhane

kr.

4000,-


Skjære

kr.

2000

Orrhøne

kr.

3000,-


Nøtteskrike

kr.

2000,-

Rype

kr.

2500,-


Trost

kr.

1500,-

Div. småfugl

kr.

1500,-PATTEDYR


Gaupe

kr.

12500 - 15000,-

Bever

kr.

7500,-

Rev

kr.

6500

Hare

kr.

4500,-

Mår

kr.

3500,-

Mink

kr.

3000,-

Ekorn

kr.

2000,-

Røyskatt

kr.

2000,-
DYREHODER:
BLEKING AV SKALLER:


Elg

kr.

12000,-


Elg

kr.

2500,-

Hjort

kr.

7500,-


Hjort

kr.

1500,-

Rein

kr.

7500,-


Rein

kr.

1500,-

Rådyr

kr.

4000,-


Rådyr

kr.

1000

Villsau

kr.

5000,-